Bez astrologie ani ránu

Není vcelku divu, že se takto chovali vojevůdci starověkých armád, když táhli na své nepřátele, zpravidla méněcenné národy a kmeny, ve snaze je zotročit a získat z nich profit, nejlépe hmotný a finanční. v tom se za tisíce let nic nezměnilo. Vždy se najde někdo, kdo si myslí, že je něco víc, než ostatní a cítí se povolán k tomu, aby vládnul světu a považuje za své přirozené právo kořistit ze svých slabších spoluobyvatel planety Země. Nicméně vraťme se do starověku. Vojevůdci nedali ani ránu nejen proto, že by neměli astrologické předpovědi. Naopak, oni je měli, ale prostě ještě tehdy neexistovaly palné střelné zbraně a tedy nebylo čím rány dělat.

Pozdější doba

Jak známo, první palné zbraně na střelný prach se používaly na Dálném východě, v takzvané Říši středu, jak se nazývala sjednocená čínská království. A tam se používaly tradiční čínské horoskopy , bez nich tamní panovníci a vojevůdci opravdu nedali ani ránu. I když by mohli.