Byla vůbec k něčemu povinná vojenská služba?

Za dob socialismu museli povinně muži odcházet do základní vojenské služby, učit se, jak bránit naši zemi v případě napadení nepřítelem. Odvděčí se jim za tuto službu v dnešní době současná vláda nebo jsou to doby dávno minulé, zapomenuté, v jiném státním zřízení, na které se již nebere ohled? Můžeme se v tomto ohledu spolehnout na dnešní společnost, o kterou jsme tak bojovali?
 

Povolávací rozkaz = náhradní doba pojištění

Ano, povolávací rozkaz na povinnou vojnu se hodnotí jako náhradní doba pojištění a tato doba je v plném rozsahu, stejně jako například zaměstnání, započtena při výpočtu starobního důchodu a nejen jeho. Samozřejmě tuto skutečnost musíme doložit při sepisování žádosti o penzi buď vojenskou knížkou, propouštěcím listem nebo potvrzením z vojenské zprávy.