Vedení účetnictví

Nejběžnější variantou vedení účetnictví a také tou nejoblíbenější je sdílené účetnictví, které kombinuje varianty interního účetnictví /kdy vše, co je potřeba zajistit je hned a snadno dostupné/ a externího zpracování účetnictví /zpracování a zodpovědnost je přeneseno na externího dodavatele/.
Další formou je online vedení účetnictví. Doklady dodáte zabezpečenou elektronickou formou a máte stálý přístup k informacím důležitým pro řízení a chod firmy.

Externí forma účetnictví

Tento typ vedení účetnictví je klasickou formou externího účetnictví, kdy všechny účetní informace bývají zpracovány v přesných a dohodnutých časových intervalech a dále zavčasu předávány klientům. Ať už si vyberete kteroukoli formu, zvolte si firmu, která staví na kvalitních a stabilních základech.